Ze złem nie ma żartów – (KNC)

Z ks. Markiem Dziewieckim o świętych, duchach, dyniach i kostuchach rozmawia Michał Bondyra

Podobają się Księdzu żarty ze śmierci?
– Jestem radosnym człowiekiem i lubię żartować, jednak w obliczu tajemnicy śmierci, w obliczu bólu rozstania z bliskimi, którzy odeszli na drugą stronę istnienia, żarty, śmiech, kpiny to rzecz zupełnie nie na miejscu.

Cały artykuł na stronie KNC.