Nowi ministranci w Miedznie

Koniec listopada to czas , kiedy w liturgii obchodzimy wspomnienia patronów Służby Liturgicznej: św. Tarsycjusza (21 listopada), św. Cecylii (22 listopada), św. Jana Berchmansa (26 listopada) . Jednak najważniejszym patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ostatnia niedziela roku liturgicznego, czyli Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

W parafii Miedzna 20 listopada na Mszy świętej o godzinie 9:00 dokonano włączenia do wspólnoty ministranckiej czterech dotychczasowych kandydatów. Miało to miejsce właśnie w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Chłopcy przyjęci w szeregi Służby Liturgicznej Ołtarza to uczniowie trzecich i czwartych klas szkoły podstawowej.

Msza, której przewodniczył Ks. Kan. Andrzej Oleszczuk rozpoczęła się procesyjnym wejściem do świątyni. W homilii ksiądz ks. Piotr – opiekun parafialnej Służby Liturgicznej mówił o godności posługi ministranckiej oraz o obowiązkach wynikających z tej służby. Opowiedział także historię Świętego Piusa X – Papieża, który najpierw jako młodzieniec, a potem także jako biskup posługiwał kapłanowi podczas Mszy świętej. Święty Papież mówił, że przy ołtarzu ministrant nie posługuje tylko kapłanowi, ale samemu Jezusowi.

Po homilii kandydaci zostali wezwani imiennie i w dialogu z księdzem proboszczem wyrazili swoją chęć służenia przy Chrystusowym Ołtarzu, wiarę w obecność Boga pod postaciami eucharystycznymi, a także wolę dalszej formacji liturgicznej. Następnie ksiądz proboszcz poświęcił komże dla nowych ministrantów i udzielił błogosławieństwa do gorliwego pełnienia służby liturgicznej. Nowi ministranci znajdujący się dotychczas przed ołtarzem zajęli miejsca w prezbiterium i rozpoczęli swoją liturgiczną posługę, a na zakończenie Mszy świętej otrzymali legitymacje ministranckie. Życzymy im, aby zawsze godnie, starannie i z radością wypełniali swoją posługę.

M.Z.