Zgłoszenia na turniej piłkarski

Chętnych ministrantów z terenu naszej diecezji zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju piłki halowej. Szczegółowe informacje o całym turnieju zostały wysłane do każdej parafii.