„Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – nowi lektorzy w Diecezji Drohiczyńskiej

Ks. bp Tadeusz Pikus 20 maja 2018 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 87 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

W homilii ks. Biskup podkreślił rolę i znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Przypomniał, że Pismo Święte nie jest jedną w wielu książek do czytania. Jest to Księga, której przede wszystkim się słucha. Słowem Bożym jest sam Chrystus, a lektura Biblii prowadzi do osobowego spotkania z Bogiem. Ekscelencja zwrócił również uwagę na charakter misyjny posługi lektora. „Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – powiedział ks. Biskup.

Ekscelencja odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa i pokropił kandydatów wodą święconą. Poświęcił również krzyże lektorskie. Istotnym elementem obrzędu był moment, kiedy każdy osobiście podchodził do ks. Biskupa,  aby otrzymać księgę Pisma Świętego. Zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora jest specjalny krzyż, który każdemu nałożył ks. Biskup. Nowi lektorzy otrzymali również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów (listę parafii, skąd pochodzą nowi lektorzy można pobrać klikając TUTAJ). O śpiew podczas Eucharystii zadbał zespół muzyczny „More than a band”.

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy. Spotkania odbywały się w WSD w Drohiczynie oraz w parafiach Bielsk Podlaski – Miłosierdzie, Łochów, Sokołów Podlaski –  Miłosierdzie. Głównym organizatorem kursu był ks. Marcin Szymanik – odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza w Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Bartosz Ojdana

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

Adwent jako czas chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana stawia przez ludźmi wierzącymi wiele pytań, które mogą stać się przyczynkiem do głębokich refleksji nad swoją wiarą, pobożnością i codziennym życiem. Niewątpliwie istotną pomocą w osobistych przemyśleniach są rekolekcje adwentowe organizowane nie tylko dla wspólnot parafialnych, ale również dla grup specjalistycznych. Jedną z takich grup są ministranci z terenu całej diecezji, którzy w bieżącym roku katechetycznym przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Rekolekcje, które miały formę weekendowego spotkania, odbyły się w dwóch turach: w Drohiczynie (1-3 XII) i w Siemiatyczach (8-10 XII). Duszpasterską opiekę nad rekolektantami pełnił diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej przy pomocy animatorów: Dawida Radziszewskiego, Macieja Odachowskiego, Macieja Mieszczyńskiego, Błażeja Krawca i Jakuba Wierzbińskiego.

Program duchowych rozważań oparty był na pięciu słowach: ZAPROSZENIE, ODPOWIEDŹ, PODTRZYMANIE, WIARYGODNOŚĆ i TEST. Ministranci mieli okazję, aby zastanowić się jak można zrozumieć zaproszenie, które kieruje w ich stronę Bóg. Każde Boże słowo, które odczytują w czasie Liturgii jest nośnikiem wiary, nadziei i miłości. Jednocześnie lektor powinien pamiętać, że nie tylko przekazuje słowa Pisma św., ale jest również adresatem tych treści. Wszystko to wymaga utrzymania żywej relacji z Jezusem, która będzie budowana we wspólnocie, czego przejawem był czas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przyszli lektorzy dużo czasu poświęcili na modlitwę liturgiczną Kościoła: Liturgię Godzin oraz Eucharystie sprawowane w katedrze i kościele WNMP w Siemiatyczach. Dzięki życzliwości i otwartości proboszczów rekolektanci mogli przygotować asystę liturgiczną na te celebracje.

W ciągu rekolekcji odbyły się również zajęcia fonetyczne, które poprowadziła Katarzyna Cejmer-Jankowska i ćwiczenia liturgiczne prowadzone przez animatorów.

Czas, który wspólnie spędzili ministranci może pomóc w ich rozwoju duchowym i formacji liturgicznej jako przyszłych lektorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista osób zgłoszonych na rekolekcje LSO 2017

Turnus I    1-3 grudnia 2017 (ilość miejsc noclegowych: 48)

 1. Mielcarz Rafał
 2. Nowak Mateusz
 3. Zaleski Rafał
 4. Zach Bartłomiej
 5. Kowalczyk Patryk
 6. Owsianka Jakub
 7. Kułak Marcin
 8. Chrom Tomasz
 9. Chomicki Dawid
 10. Dmitruk Maciej
 11. Hryniewicki Krzysztof
 12. Kiersnowski Jakub
 13. Kotowicz Dawid
 14. Krawiec Błażej
 15. Lewandowski Szymon
 16. Lunda Szymon
 17. Dębski Tomasz
 18. Dębski Jakub
 19. Błoński Bartłomiej
 20. Rydzewski Filip
 21. Bartosiak Maciej
 22. Gierej Filip
 23. Dobrzeniecki Kacper
 24. Poławski Arkadiusz
 25. Kowalski Jakub
 26. Kraszewski Mateusz
 27. Adamiuk Marcel
 28. Jasiński Konrad
 29. Kalinowski Maciej – bez noclegu
 30. Lipiński Michał
 31. Zmarzlik Bartłomiej
 32. Lipka Mateusz
 33. Czapski Kamil
 34. Grezel Kacper
 35. Popowski Paweł
 36. Lipiński Marcin – bez noclegu
 37. Wakulicz Maciej
 38. Rydzewski Michał
 39. Krzycki Krzysztof
 40. Skrzypek Łukasz – bez noclegu
 41. Gołoś Dominik
 42. Rybak Bartosz
 43. Mróz Mikołaj
 44. Brzozowski Jakub
 45. Rytel Szymon
 46. Osiadacz Konrad
 47. Tyszka Daniel
 48. Strzałkowski Rafał

 

Turnus II    8-10 grudnia 2017

 1. Korowajczuk Łukasz
 2. Ludwiczuk Piotr
 3. Szuchnik Kacper
 4. Usakiewicz Mateusz
 5. Krasowski Tomasz
 6. Krysiuk Hubert
 7. Kalata Piotr
 8. Burczyński Marcin
 9. Podgórski Grzegorz
 10. Telak Paweł
 11. Lachowicz Jakub
 12. Lewczuk Sylwester
 13. Olszański Jakub
 14. Szymanik Maciej
 15. Sieklucki Kacper
 16. Zakrzewski Hubert
 17. Radziszewski Hubert
 18. Niewiński Rafał – bez noclegu
 19. Radziszewski Szymon
 20. Wierzchołowski Jurek
 21. Gdula Dariusz
 22. Moczulski Filip
 23. Pieniak Karol
 24. Rybiński Igor
 25. Żochowski Nikodem
 26. Rytel Bartłomiej
 27. Paczóski Cezary
 28. Puchta Paweł
 29. Kostaciński Dawid

 

Nasze parafie zyskały 51 nowych lektorów!

Funkcja lektora istnieje w Kościele od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Z czasem lektorat stał się posługą na drodze do święceń kapłańskich. Obecnie Kościół zachęca do podejmowania tej funkcji wszystkim, którzy pragną służyć Bogu przez czytanie słowa Bożego, a nie tylko kandydatów do święceń prezbiteratu.

Na zaproszenia organizatorów Kursu Lektorskiego w roku 2015/2016 w diecezji drohiczyńskiej odpowiedziało 51 chłopców. W Drohiczyńskim kościele pofranciszkańskim, 21 maja 2016r. z rąk ks. bp Tadeusza Pikusa otrzymali błogosławieństwo i mandat do posługi tak ważnej w liturgii. Wszystkich przybyłych powitał proboszcz drohiczyński ks. Zbigniew Średziński. W homilii ks. biskup podkreślał, że każdy lektor powinien mieć Pismo Święte, bo w nim zawarte są prawdy potrzebne do posługi. Mówił, że ważniejsza od czytania jest znajomość tego, którego słowa czytamy. Na zakończenie eucharystii biskup wręczył legitymację i krzyż lektorski nowym głosicielom Słowa Bożego. Delegacja w składzie: Andrzej Marchlik, Szymon Piętko, Daniel Konik i Mateusz Sidorowicz podziękowała zarówno naszemu ordynariuszowi, jak i ks. Marcinowi Szymanikowi wraz z innymi organizatorami.

Najważniejszym zadaniem lektora jest czytanie Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, by wierni ze czcią przyjęli Słowo Boże i wypełniali je w swoim życiu. Do zadań lektora należy przede wszystkim, czytanie lekcji przed Ewangelią, a także Ewangelii z podziałem na role w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej i w Wielki Piątek Męki Pańskiej, przy czym słowa Jezusa zawsze powinien czytać kapłan lub diakon. Lektor może także śpiewać psalm, podawać intencje modlitwy wiernych, czytać antyfony na Wejście i na Komunię świętą podczas Mszy Świętej.

Nowi lektorzy, do prawidłowego sprawowania powierzonej im funkcji, przygotowywali się przez cały rok. Cyklicznie od listopada ubiegłego roku, odbywały się spotkania w Drohiczynie (WSD), Sokołowie Podlaskim (par. Miłosierdzia Bożego) i w Węgrowie (par. NMP). Wykłady obejmowały trzy dyscypliny: Pismo Święte, liturgika i fonetyka.

Głoszenie słowa Bożego wymaga jego rozumienia. Dlatego zachęca się lektorów do czytania i poznawania Pisma Świętego. Posługa ta wymaga posiadania wiedzy teologicznej, którą wszyscy uczestnicy kursu mogli zdobyć przez formację biblijną dzięki posłudze ks. Dariusza Kucharka i ks. Zbigniewa Rostkowskiego, profesorów WSD.

Wskazówek jak właściwie czytać Słowo Boże, by było zrozumiałe, udzielały dwie osoby – Pani Iwona Ciałkiewicz i Pani Marta Wysocka. Natomiast od strony liturgicznej, nad dobrym przygotowaniem, pieczę trzymał ks. Tadeusz Syczewski (rektor WSD i organizator kursu), ks. Wojciech Wysocki oraz ks. Marcin Szymanik (organizator i koordynator kursu).

Dzięki Kursowi Lektorskiemu, przeprowadzonemu po raz kolejny w naszej diecezji i błogosławieństwu ks. biskupa, wiele parafii zyskało lektorów, którzy będą tam posługiwać w najbliższych latach. Nowi lektorzy pochodzą z 20 parafii: Bielsk Podl. – Opatrzność (2 osoby), Domanowo (2), Drohiczyn (5), Dziadkowice (1), Granne (3), Hajnówka – Podw. Krzyża (2), Jabłonna Lacka (2), Kamionna (4), Kosów Lacki (2), Perlejewo (6), Repki-Szkopy (1), Sarnaki (2), Siemiatycze – św. A. Bobola (1), Sokołów Podl. – Konkatedra (3), Sokołów Podl. – Miłosierdzie (1), Starawieś (4), Sterdyń (1), Węgrów – Bazylika (5), Węgrów – św. Piotra (3), Wyrozęby (1).

Życzymy nowym lektorom owocnej posługi i przez czytanie Pisma Świętego zjednoczenia z Chrystusem. Niech karmienie się Słowem Bożym, na co dzień, będzie was wzmacniać i właściwie kierować w drodze do świętości.

al. Grzegorz Konopacki; foto: al. Bartosz Ojdana

 

51 ministrantów zdało egzamin

7 maja 2016 r. odbył się w WSD egzamin na zakończenie kursu lektorskiego.

Z oceną pozytywną egzamin ukończyło 49 ministrantów, którzy w sobotę 21 maja br. otrzymają błogosławieństwo do pełnienia funkcji lektora:

 1. Bartosiak Szymon
 2. Dmowski Krzysztof
 3. Falkowski Michał
 4. Flisiuk Jakub
 5. Gąsior Kamil
 6. Giesek Jakub
 7. Giesek Robert
 8. Godlewski Kacper
 9. Górski Przemysław
 10. Guberski Maciej
 11. Jagiełło Tomasz
 12. Jankowski Paweł
 13. Jarosiewicz Bartosz
 14. Jaroszewicz Kamil
 15. Jóźwiak Mateusz
 16. Jóźwiak Szymon
 17. Jurczak Dominik
 18. Jurkowski Jakub
 19. Kalisz Piotr
 20. Kałuski Krzysztof
 21. Kocon Klaudiusz
 22. Kołodziej Michał
 23. Konik Daniel
 24. Korczak Jarosław
 25. Krakowiak Robert
 26. Krakówko Artur
 27. Krakówko Karol
 28. Leszczyński Karol
 29. Lewicki Maciej
 30. Marchlik Andrzej
 31. Mielańczuk Artur
 32. Moch Jakub
 33. Moczulski Marcin
 34. Olszewski Michał
 35. Piętko Szymon
 36. Roszkowski Szymon
 37. Ruciński Karol
 38. Ruszkowski Jakub
 39. Rydzewski Mikołaj
 40. Sidorowicz Mateusz
 41. Skórka Rafał
 42. Słowik Kacper
 43. Słowik Karol
 44. Telak Marcin
 45. Twarowski Sebastian
 46. Wierzbiński Jakub
 47. Wojtkowski Adam
 48. Wołyniec Wojciech
 49. Wyrzyk Piotr
 50. Wyszyński Piotr
 51. Żero Przemysław

Rekolekcje dla kandydatów do lektoratu 11-13.03.2016

Ministranci przygotowujący się do pobłogosławienia do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych w dniach 11 – 13 marca 2016 r. w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Rekolekcje prowadzili: duszpasterz ministrantów i klerycy z drohiczyńskiego seminarium: Mateusz, Patryk i Wojciech.

Rekolekcje oparte były na trzech słowach: CHCIEĆ – ZACZĄĆ – KONTYNUOWAĆ, które odzwierciedlały etapy poznawania liturgii, a przez nią Boga.

W piątkowy wieczór konferencję o Triduum Paschalnym powiedział ks. Tomasz Szmurło, wieloletni duszpasterz służby liturgicznej naszej diecezji. Przedstawił ministrantom treść i sposób przeżywania tych najważniejszych dni w oparciu o teksty liturgiczne poszczególnych dni. Dzień zakończył się nabożeństwem drogi krzyżowej.

Sobota była czasem wyjątkowo intensywnym, dzięki licznym zajęciom i ćwiczeniom. Wykłady poprowadzili profesorowie, którzy co miesiąc spotykają się z kandydatami do lektoratu: Pani Iwona Ciałkiewicz, ks. Dariusz Kucharek, a w niedzielę ks. Tadeusz Syczewski.

Uczestnicy rekolekcji mieli okazję wspólnie przygotować asystę na Mszę św. i dzięki życzliwości ks. Krzysztofa Kisielewicza uczestniczyć w parafialnym kościele Miłosierdzia Bożego w liturgii sobotniej i niedzielnej, czynnie włączając się w jej przebieg. Ministranci nie omieszkali uzyskać odpust zupełny, związany z przekroczeniem Bramy Miłosierdzia znajdującej się w tej świątyni.

Obok wymiary praktycznego, rekolekcje były czasem duchowego przygotowania do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wspólna jutrznia, konferencje, adoracja i możliwość spowiedzi św. przybliżały przyszłym lektorom duchowy wymiar ich służby.

 

Aktywna praca w grupach:

 

Ministranci rozpoczęli kurs lektorski

Formacja ministrantów ma na celu pogłębienie wiary młodego człowieka, jak również wskazanie właściwego miejsca dla niego we wspólnocie, zgodnie z jego predyspozycjami i zdolnościami. Jedną z form zdobywania wiedzy i umiejętności przez ministrantów jest kurs lektorski, przygotowujący do godnego i poprawnego czytania Bożego słowa.

Tegoroczny kurs rozpoczął się 14 listopada 2015 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Grupa kilkudziesięciu ministrantów uczestniczyła w Eucharystii, sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przez diecezjalnego duszpasterza ministrantów, która była oficjalnym rozpoczęciem tegorocznej formacji. Wspólne spotkanie przy stole Słowa i Eucharystii mocno podkreśliło powołanie ministranta do służby Bogu i wspólnocie Kościoła.

W auli seminaryjnej słowa powitania skierował, jak również wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, rektor WSD. Podczas swojej prelekcji wskazał na główne zadania lektora we wspólnocie liturgicznej i zachęcił do dobrego i owocnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, które będą miały miejsce w ramach prowadzonego kursu. Kandydaci na lektorów zwiedzili także katedrę drohiczyńską i przypomnieli sobie kilka podstawowych zasad liturgicznych, których należy przestrzegać w czasie celebracji.

Następne spotkania będą się odbywały w trzech miejscach w diecezji: WSD w Drohiczynie, parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim i parafii WNMP w Węgrowie.

Spotkanie rozpoczynające kurs lektorski 2015/2016

W sobotę 14 listopada 2015 r. rozpoczynamy kurs lektorski w naszej diecezji. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Czytaj dalej

Lista uczestników kursu lektorskiego 2015/2016

 1. Bartosiak Szymon
 2. Dmowski Krzysztof
 3. Falkowski Michał
 4. Flisiuk Jakub
 5. Gąsior Kamil
 6. Giesek Jakub
 7. Giesek Robert
 8. Godlewski Kacper
 9. Górski Przemysław
 10. Jagiełło Tomasz
 11. Jankowski Paweł
 12. Jarosiewicz Bartosz
 13. Jaroszewicz Kamil
 14. Jóźwiak Mateusz
 15. Jóźwiak Szymon
 16. Jurczak Dominik
 17. Jurkowski Jakub
 18. Jurkowski Karol
 19. Kalisz Piotr
 20. Kałuski Krzysztof
 21. Kocon Klaudiusz
 22. Kołodziej Michał
 23. Konik Daniel
 24. Korczak Jarosław
 25. Krakowiak Robert
 26. Krakówko Artur
 27. Krakówko Karol
 28. Leszczyński Karol
 29. Marchlik Andrzej
 30. Marciniak Adrian
 31. Mielańczuk Artur
 32. Moch Jakub
 33. Moczulski Marcin
 34. Olszewski Michał
 35. Piętko Szymon
 36. Roman Kamil
 37. Roszkowski Szymon
 38. Ruciński Karol
 39. Ruszkowski Jakub
 40. Rydzewski Mikołaj
 41. Sidorowicz Mateusz
 42. Skórka Rafał
 43. Słowik Kacper
 44. Słowik Karol
 45. Smuniewski Kamil
 46. Smuniewski Karol
 47. Smuniewski Konrad
 48. Telak Marcin
 49. Twarowski Sebastian
 50. Urban Kamil
 51. Wierzbiński Jakub
 52. Wojtkowski Adam
 53. Wołyniec Wojciech
 54. Wyrzyk Piotr
 55. Wyszyński Piotr
 56. Żero Przemysław