Diecezjalny Kurs Ceremoniarza 2018/2019

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje w najbliższym roku akademickim kurs ceremoniarza dla ministrantów z parafii diecezji drohiczyńskiej.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy liturgicznej ministrantów oraz przygotowanie ich do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

W kursie może uczestniczyć ministrant:

 1. będący uczniem co najmniej pierwszej klasy szkoły średniej;
 2. dobrze, jeżeli jest już ministrantem w stopniu lektora;
 3. zainteresowany liturgią, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Ceremoniarzem nie może być osoba:

 1. sprawiająca trudności wychowawcze;
 2. będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zasady uczestnictwa:

 1. kryterium wieku podane wyżej;
 2. kurs trwa od października 2018 do czerwca 2019;
 3. kurs ma formę spotkań weekendowych
 4. (od godz. 18.00 w piątek do obiadu w niedzielę);
 5. każde spotkanie wiąże się z opłatą 70 zł
 6. (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne);
 7. ministrant jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 8. ministrant, który nie będzie uczestniczył w spotkaniach zostanie skreślony z listy kandydatów;
 9. kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym;
 10. formą zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (kartę można kserować, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem)
  do 23 września 2018 r. na adres duszpasterstwa

Termin pierwszego spotkania: 12-14 października 2018 r. w Drohiczynie

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ  można pobrać TUTAJ

„Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – nowi lektorzy w Diecezji Drohiczyńskiej

Ks. bp Tadeusz Pikus 20 maja 2018 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 87 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

W homilii ks. Biskup podkreślił rolę i znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Przypomniał, że Pismo Święte nie jest jedną w wielu książek do czytania. Jest to Księga, której przede wszystkim się słucha. Słowem Bożym jest sam Chrystus, a lektura Biblii prowadzi do osobowego spotkania z Bogiem. Ekscelencja zwrócił również uwagę na charakter misyjny posługi lektora. „Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – powiedział ks. Biskup.

Ekscelencja odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa i pokropił kandydatów wodą święconą. Poświęcił również krzyże lektorskie. Istotnym elementem obrzędu był moment, kiedy każdy osobiście podchodził do ks. Biskupa,  aby otrzymać księgę Pisma Świętego. Zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora jest specjalny krzyż, który każdemu nałożył ks. Biskup. Nowi lektorzy otrzymali również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów (listę parafii, skąd pochodzą nowi lektorzy można pobrać klikając TUTAJ). O śpiew podczas Eucharystii zadbał zespół muzyczny „More than a band”.

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy. Spotkania odbywały się w WSD w Drohiczynie oraz w parafiach Bielsk Podlaski – Miłosierdzie, Łochów, Sokołów Podlaski –  Miłosierdzie. Głównym organizatorem kursu był ks. Marcin Szymanik – odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza w Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Bartosz Ojdana

Ministranci z Miedzny w finale konkursu w Paradyżu

Po marcowym etapie diecezjalnym, w dniach 18-19 maja 2018 roku odbył się ogólnopolski finał Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku miała miejsce jego jubileuszowa XXV edycja.

Finałowe zmagania odbyły się w malowniczo położonym Paradyżu, gdzie w murach XIII-wiecznego pocysterskiego klasztoru mieści się obecnie Wyższe Seminarium Duchowne diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Cystersi nadali miejscowości, w której założyli klasztor łacińską nazwę Paradisus Sanctae Mariae, czyli Raj Matki Bożej, która po spolszczeniu otrzymała formę Paradyż.

Na konkurs do Paradyża przybyło 70 uczestników z 15 polskich diecezji wraz z opiekunami. Zostali oni wyłonienie spośród setek ministrantów i lektorów biorących udział w eliminacjach w swoich diecezjach. Wśród przybyłych była także reprezentacja naszej diecezji w składzie: Michał Dżbik, Jakub Kowalski, Rafał Strzałkowski. W przeciwieństwie do pozostałych reprezentacji wszyscy chłopcy pochodzili z jednej parafii – Miedzna.

Konkurs odbył się w kategorii drużynowej oraz – zależnie od wieku – w dwóch kategoriach indywidualnych. Zorganizowano także specjalną kategorię dla laureatów z ubiegłych lat.

Uczestnicy przyjeżdżali do Paradyża już w piątek od południa,  aby w ciągu dwóch dni wziąć udział w części pisemnej oraz ustnej konkursu w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy przygotowali trudny zestaw pytań dotyczący Księgi Rodzaju. Jednym z nich było: „Wymień studnie zbudowane przez Jakuba i jego sługi, podaj ich nazwy w języku hebrajskim oraz powiedz co ona oznacza w języku polskim”. Dobrze było też między innymi wiedzieć jaka była dzienna data rozpoczęcia potopu oraz jaki był wówczas poziom wody. Uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom wiedzy i przygotowania.

Sobota rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w kościele i prowadzonej medytacji nad Słowem Bożym. Zdobywanie wiedzy biblijnej musi iść w parze z karmieniem się Słowem Bożym i życiem Nim.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że zwyciężyła diecezja rzeszowska, której przedstawiciele wygrywają pierwsze nagrody w konkursie już od kilkunastu lat. Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a trzecie archidiecezja gdańska. Reprezentacja naszej diecezji zajęła 12. pozycję, przy bardzo niewielkich różnicach punktowych.

W kategorii indywidualnej młodszej zwyciężył Bartosz Janowski, reprezentant diecezji rzeszowskiej. Drugie miejsce zajął Konrad Michalik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a trzecie Dawid Wypler z diecezji opolskiej. W kategorii indywidualnej starszej wygrał Dominik Szura z diecezji rzeszowskiej, drugie miejsce zajął Jonathan Rzadkowski z diecezji opolskiej, a trzecie Jakub Bielewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Nagrodami za czołowe miejsca, były pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz bony do marketów ze sprzętem elektronicznym. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

W uroczystym wręczeniu upominków dla zwycięzców i uczestników oraz podziękowań dla opiekunów i ofiarodawców, wziął udział J. E. Ks. Biskup Tadeusz Lityński – biskup diecezjalny zielonogórsko – gorzowski, który przewodniczył Mszy Świętej na zakończenie konkursu w Paradyżu.

Ks. Piotr Karwowski

Diecezjalny etap XXV OKBML 2018

10 marca w Miedznie odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Ministrantów i Lektorów.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie UBIBLIJNIENI i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Tegoroczna edycja dotyczyła treści z Księgi Rodzaju wraz z przypisami i przedmową.
Do etapu diecezjalnego przystąpili tylko przedstawiciele służby liturgicznej z parafii Zwiastowania NMP w Miedznie. Z tego względu, to oni będą reprezentowali naszą diecezję w finale, który odbędzie się w połowie maja w Paradyżu.

Kategorie:
– uczestnik indywidualny: Bartosz Sobolewski
– drużyna: Michał Dżbik, Patryk Cholewa, Jakub Kowalski, Jakub Orzeł, Rafał Strzałkowski

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2017

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

Adwent jako czas chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana stawia przez ludźmi wierzącymi wiele pytań, które mogą stać się przyczynkiem do głębokich refleksji nad swoją wiarą, pobożnością i codziennym życiem. Niewątpliwie istotną pomocą w osobistych przemyśleniach są rekolekcje adwentowe organizowane nie tylko dla wspólnot parafialnych, ale również dla grup specjalistycznych. Jedną z takich grup są ministranci z terenu całej diecezji, którzy w bieżącym roku katechetycznym przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Rekolekcje, które miały formę weekendowego spotkania, odbyły się w dwóch turach: w Drohiczynie (1-3 XII) i w Siemiatyczach (8-10 XII). Duszpasterską opiekę nad rekolektantami pełnił diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej przy pomocy animatorów: Dawida Radziszewskiego, Macieja Odachowskiego, Macieja Mieszczyńskiego, Błażeja Krawca i Jakuba Wierzbińskiego.

Program duchowych rozważań oparty był na pięciu słowach: ZAPROSZENIE, ODPOWIEDŹ, PODTRZYMANIE, WIARYGODNOŚĆ i TEST. Ministranci mieli okazję, aby zastanowić się jak można zrozumieć zaproszenie, które kieruje w ich stronę Bóg. Każde Boże słowo, które odczytują w czasie Liturgii jest nośnikiem wiary, nadziei i miłości. Jednocześnie lektor powinien pamiętać, że nie tylko przekazuje słowa Pisma św., ale jest również adresatem tych treści. Wszystko to wymaga utrzymania żywej relacji z Jezusem, która będzie budowana we wspólnocie, czego przejawem był czas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przyszli lektorzy dużo czasu poświęcili na modlitwę liturgiczną Kościoła: Liturgię Godzin oraz Eucharystie sprawowane w katedrze i kościele WNMP w Siemiatyczach. Dzięki życzliwości i otwartości proboszczów rekolektanci mogli przygotować asystę liturgiczną na te celebracje.

W ciągu rekolekcji odbyły się również zajęcia fonetyczne, które poprowadziła Katarzyna Cejmer-Jankowska i ćwiczenia liturgiczne prowadzone przez animatorów.

Czas, który wspólnie spędzili ministranci może pomóc w ich rozwoju duchowym i formacji liturgicznej jako przyszłych lektorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie kursu lektorskiego 2017/2018

Blisko 100 młodych mężczyzn naszej diecezji przybyło do Drohiczyna, aby rozpocząć szereg spotkań formacyjnych. Ich zwieńczeniem będzie uroczystość ustanowienia w posłudze lektora. Organizatorem jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej pod kierunkiem ks. Marcina Szymanika.

Spotkanie październikowe miało przede wszystkim charakter organizacyjny, choć nie zabrakło elementu formacyjnego w postaci wykładu ks. prał. Tadeusza Syczewskiego – rektora WSD w Drohiczynie, zatytułowanego „Czym jest liturgia? Godność i świętość liturgii oraz funkcje ministrantów podczas Mszy św. cum populo”.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia odprawiona w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem ks. Marcina Szymanika. W homilii przypomniał znaczenie posługi lektora, który pełni rolę „tuby” głoszącej słowo Boże. Ponieważ to słowo ma moc przemieniać życie każdego człowieka, powinno być głoszone z należytym przygotowaniem i szacunkiem.

Kolejne spotkania odbędą się w grupach w wyznaczonych miejscach diecezji drohiczyńskiej.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

LINK do zdjęć

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów

W dniach  16 – 18 czerwca 2017 r. Odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów. Tym razem służba liturgiczna spotkała się w Poznaniu. Przedstawiciele ministrantów z naszej diecezji uczestniczyli w tym spotkaniu po raz pierwszy. 
Trzydniową pielgrzymkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia kościoła w Strzelnie pw. Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny oraz rotundy św. Prokopa, w której czterech ministrantów zaśpiewało utwór w języku łacińskim, sprawdzając w ten sposób doskonałą akustykę tego miejsca. Następnie przejechaliśmy do Gniezna, gdzie zwiedziliśmy katedrę św. Wojciecha. Udaliśmy się także do kościoła i klasztoru Franciszkanów, gdzie spotkaliśmy się z O. Stanisławem Ulaczykiem, wieloletnim kapłanem naszej diecezji. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy zapoznać się z historią miejsca i zobaczyć część klasztoru.
Następnym miejscem naszego pielgrzymowania był Poznań. Spotkanie ogólnopolskie rozpoczęliśmy od odwiedzenia kościołów stacyjnych: Bazylika św. Józefa ojców karmelitów, Kościół NMP Wspomożenia Wiernych, Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa i Kościół Farny. W kościele Fary przygotowaliśmy się do Marszu z Jezusem ulicami Poznania. Po dotarciu do Poznańskiej Katedry uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego. Celebrans w homilii podkreślił, że miejsce tegorocznej pielgrzymki ministrantów nie jest przypadkowe. Zauważył, że w Poznaniu miały miejsce początki polskiej państwowości i początki Kościoła w Polsce. „Cała historia Polski i Polaków to historia uczenia się nauki Chrystusa i wprowadzania jej w życie” – stwierdził kaznodzieja. Przypomniał młodym pielgrzymom, że ich zadaniem jest realizacja wezwania: idźcie i głoście oraz bycie sługami Chrystusa w liturgii.
Po Mszy udaliśmy się  na obiad w ogrodach seminaryjnych, po którym wyruszyliśmy do Lichenia. Tam zwiedziliśmy całą Bazylikę i jej obejście oraz golgotę .
Jako Ceremoniarze i Ministranci  braliśmy udział w sobotnim uroczystym Apelu połączonym z procesją światła na placu Bazyliki i w niedzielnej Mszy Świętej.
W pielgrzymce wzięło udział dziesięciu ministrantów z parafii: Bielsk Podlaski – Karmel, Strabla, Topczewo, Siemiatycze WNMP i Siemiatycze św. A. Bobola, dwóch kleryków i duszpasterz LSO.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

tekst i zdjęcia: Crm.Maciej Mieszczyński

Błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza

Ustanowienie ceremoniarzy miało miejsce podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. Po homilii ks. Biskup pobłogosławił ceremoniarskie krzyże, przyjął zobowiązania i pobłogosławił każdemu z piętnastu nowo mianowanych ceremoniarzy, a byli to: Jakub Bartoszuk (Bielsk Podlaski), Dawid Bołtman (Brańsk), Jakub Górski (Topczewo), Marcin Kamiński (Ciechanowiec), Błażej Krawiec (Bielsk Podlaski), Maciej Mieszczyński (Strabla), Karol Młynarczyk (Knychówek), Maciej Odachowski (Strabla), Dominik Owsianka (Kamionna), Daniel Piotrowski (Węgrów), Dawid Radziszewski (Siemiatycze), Łukasz Sadłowski (Sokołów Podlaski), Piotr Walendowicz (Siemiatycze), Hubert Waśniewski (Brańsk) oraz Rafał Wierak (Siemiatycze).
Wydarzenie było zwieńczeniem trudu, jakiego podjęła się w ubiegłym roku wspomniana grupa młodych mężczyzn. Przez rok uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach formacyjno – liturgicznych, pomagali w uroczystych liturgiach – chociażby na wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma – i służyli ochoczo w swoich parafiach. Nad przebiegiem i porządkiem spotkań czuwał diecezjalny duszpasterz LSO – ks. Marcin Szymanik.
Po Mszy św., której uroczystą oprawę nadali nowi ceremoniarze, przedstawiciel nowo ustanowionych podziękował ks. Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi oraz ks. Tomaszowi Szmurło i ks. Tadeuszowi Syczewskiemu, którzy prowadzili wykłady w ramach formacji intelektualnej przyszłych ceremoniarzy.
Troska Kościoła o kształt i piękno liturgii nie wypływa z pragnień estetycznych, ale podyktowana jest głębokim szacunkiem do świętych obrzędów, w których urzeczywistnia się Chrystus – centrum działań liturgicznych. Z tej racji, aby liturgie w  parafiach przebiegały w sposób poprawny, sprzyjały skupieniu i były wspólnym uwielbieniem Najwyższego Boga – Kościół obok posługujących przy ołtarzu: ministranta, lektora proponuje jeszcze funkcję ceremoniarza. Ceremoniarz – po odpowiednim przygotowaniu, formacji duchowej i intelektualnej jest w parafii pierwszym łącznikiem między ministrantami a kapłanem, pomaga, a czasem sam opracowuje program liturgii, przygotowuje młodszych ministrantów, czuwa nad przygotowaniem i przebiegiem liturgii. Ponadto, ceremoniarz żyje głębią liturgii i poprzez udział w niej uświęca swoje życie i pomaga w tym innym.

tekst i zdjęcia – al. Maciej Koszewski