Diecezjalny etap XXV OKBML 2018

10 marca w Miedznie odbył się pierwszy etap Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego Ministrantów i Lektorów.

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie UBIBLIJNIENI i Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Tegoroczna edycja dotyczyła treści z Księgi Rodzaju wraz z przypisami i przedmową.
Do etapu diecezjalnego przystąpili tylko przedstawiciele służby liturgicznej z parafii Zwiastowania NMP w Miedznie. Z tego względu, to oni będą reprezentowali naszą diecezję w finale, który odbędzie się w połowie maja w Paradyżu.

Kategorie:
– uczestnik indywidualny: Bartosz Sobolewski
– drużyna: Michał Dżbik, Patryk Cholewa, Jakub Kowalski, Jakub Orzeł, Rafał Strzałkowski

 

Życzenia Bożonarodzeniowe 2017

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

Adwent jako czas chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana stawia przez ludźmi wierzącymi wiele pytań, które mogą stać się przyczynkiem do głębokich refleksji nad swoją wiarą, pobożnością i codziennym życiem. Niewątpliwie istotną pomocą w osobistych przemyśleniach są rekolekcje adwentowe organizowane nie tylko dla wspólnot parafialnych, ale również dla grup specjalistycznych. Jedną z takich grup są ministranci z terenu całej diecezji, którzy w bieżącym roku katechetycznym przygotowują się do przyjęcia błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

Rekolekcje, które miały formę weekendowego spotkania, odbyły się w dwóch turach: w Drohiczynie (1-3 XII) i w Siemiatyczach (8-10 XII). Duszpasterską opiekę nad rekolektantami pełnił diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej przy pomocy animatorów: Dawida Radziszewskiego, Macieja Odachowskiego, Macieja Mieszczyńskiego, Błażeja Krawca i Jakuba Wierzbińskiego.

Program duchowych rozważań oparty był na pięciu słowach: ZAPROSZENIE, ODPOWIEDŹ, PODTRZYMANIE, WIARYGODNOŚĆ i TEST. Ministranci mieli okazję, aby zastanowić się jak można zrozumieć zaproszenie, które kieruje w ich stronę Bóg. Każde Boże słowo, które odczytują w czasie Liturgii jest nośnikiem wiary, nadziei i miłości. Jednocześnie lektor powinien pamiętać, że nie tylko przekazuje słowa Pisma św., ale jest również adresatem tych treści. Wszystko to wymaga utrzymania żywej relacji z Jezusem, która będzie budowana we wspólnocie, czego przejawem był czas wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przyszli lektorzy dużo czasu poświęcili na modlitwę liturgiczną Kościoła: Liturgię Godzin oraz Eucharystie sprawowane w katedrze i kościele WNMP w Siemiatyczach. Dzięki życzliwości i otwartości proboszczów rekolektanci mogli przygotować asystę liturgiczną na te celebracje.

W ciągu rekolekcji odbyły się również zajęcia fonetyczne, które poprowadziła Katarzyna Cejmer-Jankowska i ćwiczenia liturgiczne prowadzone przez animatorów.

Czas, który wspólnie spędzili ministranci może pomóc w ich rozwoju duchowym i formacji liturgicznej jako przyszłych lektorów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie kursu lektorskiego 2017/2018

Blisko 100 młodych mężczyzn naszej diecezji przybyło do Drohiczyna, aby rozpocząć szereg spotkań formacyjnych. Ich zwieńczeniem będzie uroczystość ustanowienia w posłudze lektora. Organizatorem jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej pod kierunkiem ks. Marcina Szymanika.

Spotkanie październikowe miało przede wszystkim charakter organizacyjny, choć nie zabrakło elementu formacyjnego w postaci wykładu ks. prał. Tadeusza Syczewskiego – rektora WSD w Drohiczynie, zatytułowanego „Czym jest liturgia? Godność i świętość liturgii oraz funkcje ministrantów podczas Mszy św. cum populo”.

Zwieńczeniem spotkania była Eucharystia odprawiona w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem ks. Marcina Szymanika. W homilii przypomniał znaczenie posługi lektora, który pełni rolę „tuby” głoszącej słowo Boże. Ponieważ to słowo ma moc przemieniać życie każdego człowieka, powinno być głoszone z należytym przygotowaniem i szacunkiem.

Kolejne spotkania odbędą się w grupach w wyznaczonych miejscach diecezji drohiczyńskiej.

tekst i zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski

LINK do zdjęć

VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów

W dniach  16 – 18 czerwca 2017 r. Odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów. Tym razem służba liturgiczna spotkała się w Poznaniu. Przedstawiciele ministrantów z naszej diecezji uczestniczyli w tym spotkaniu po raz pierwszy. 
Trzydniową pielgrzymkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia kościoła w Strzelnie pw. Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny oraz rotundy św. Prokopa, w której czterech ministrantów zaśpiewało utwór w języku łacińskim, sprawdzając w ten sposób doskonałą akustykę tego miejsca. Następnie przejechaliśmy do Gniezna, gdzie zwiedziliśmy katedrę św. Wojciecha. Udaliśmy się także do kościoła i klasztoru Franciszkanów, gdzie spotkaliśmy się z O. Stanisławem Ulaczykiem, wieloletnim kapłanem naszej diecezji. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy zapoznać się z historią miejsca i zobaczyć część klasztoru.
Następnym miejscem naszego pielgrzymowania był Poznań. Spotkanie ogólnopolskie rozpoczęliśmy od odwiedzenia kościołów stacyjnych: Bazylika św. Józefa ojców karmelitów, Kościół NMP Wspomożenia Wiernych, Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa i Kościół Farny. W kościele Fary przygotowaliśmy się do Marszu z Jezusem ulicami Poznania. Po dotarciu do Poznańskiej Katedry uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego. Celebrans w homilii podkreślił, że miejsce tegorocznej pielgrzymki ministrantów nie jest przypadkowe. Zauważył, że w Poznaniu miały miejsce początki polskiej państwowości i początki Kościoła w Polsce. „Cała historia Polski i Polaków to historia uczenia się nauki Chrystusa i wprowadzania jej w życie” – stwierdził kaznodzieja. Przypomniał młodym pielgrzymom, że ich zadaniem jest realizacja wezwania: idźcie i głoście oraz bycie sługami Chrystusa w liturgii.
Po Mszy udaliśmy się  na obiad w ogrodach seminaryjnych, po którym wyruszyliśmy do Lichenia. Tam zwiedziliśmy całą Bazylikę i jej obejście oraz golgotę .
Jako Ceremoniarze i Ministranci  braliśmy udział w sobotnim uroczystym Apelu połączonym z procesją światła na placu Bazyliki i w niedzielnej Mszy Świętej.
W pielgrzymce wzięło udział dziesięciu ministrantów z parafii: Bielsk Podlaski – Karmel, Strabla, Topczewo, Siemiatycze WNMP i Siemiatycze św. A. Bobola, dwóch kleryków i duszpasterz LSO.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

tekst i zdjęcia: Crm.Maciej Mieszczyński

Błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza

Ustanowienie ceremoniarzy miało miejsce podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. Po homilii ks. Biskup pobłogosławił ceremoniarskie krzyże, przyjął zobowiązania i pobłogosławił każdemu z piętnastu nowo mianowanych ceremoniarzy, a byli to: Jakub Bartoszuk (Bielsk Podlaski), Dawid Bołtman (Brańsk), Jakub Górski (Topczewo), Marcin Kamiński (Ciechanowiec), Błażej Krawiec (Bielsk Podlaski), Maciej Mieszczyński (Strabla), Karol Młynarczyk (Knychówek), Maciej Odachowski (Strabla), Dominik Owsianka (Kamionna), Daniel Piotrowski (Węgrów), Dawid Radziszewski (Siemiatycze), Łukasz Sadłowski (Sokołów Podlaski), Piotr Walendowicz (Siemiatycze), Hubert Waśniewski (Brańsk) oraz Rafał Wierak (Siemiatycze).
Wydarzenie było zwieńczeniem trudu, jakiego podjęła się w ubiegłym roku wspomniana grupa młodych mężczyzn. Przez rok uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach formacyjno – liturgicznych, pomagali w uroczystych liturgiach – chociażby na wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma – i służyli ochoczo w swoich parafiach. Nad przebiegiem i porządkiem spotkań czuwał diecezjalny duszpasterz LSO – ks. Marcin Szymanik.
Po Mszy św., której uroczystą oprawę nadali nowi ceremoniarze, przedstawiciel nowo ustanowionych podziękował ks. Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi oraz ks. Tomaszowi Szmurło i ks. Tadeuszowi Syczewskiemu, którzy prowadzili wykłady w ramach formacji intelektualnej przyszłych ceremoniarzy.
Troska Kościoła o kształt i piękno liturgii nie wypływa z pragnień estetycznych, ale podyktowana jest głębokim szacunkiem do świętych obrzędów, w których urzeczywistnia się Chrystus – centrum działań liturgicznych. Z tej racji, aby liturgie w  parafiach przebiegały w sposób poprawny, sprzyjały skupieniu i były wspólnym uwielbieniem Najwyższego Boga – Kościół obok posługujących przy ołtarzu: ministranta, lektora proponuje jeszcze funkcję ceremoniarza. Ceremoniarz – po odpowiednim przygotowaniu, formacji duchowej i intelektualnej jest w parafii pierwszym łącznikiem między ministrantami a kapłanem, pomaga, a czasem sam opracowuje program liturgii, przygotowuje młodszych ministrantów, czuwa nad przygotowaniem i przebiegiem liturgii. Ponadto, ceremoniarz żyje głębią liturgii i poprzez udział w niej uświęca swoje życie i pomaga w tym innym.

tekst i zdjęcia – al. Maciej Koszewski

Zapisy na pielgrzymkę!

Co dwa lata organizowana jest ogólnopolska pielgrzymka ministrantów, która gromadzi chłopców z różnych krańców naszej Ojczyzny. W tym roku organizatorem VII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Ministrantów i Lektorów jest Archidiecezja Poznańska. Spotkanie odbędzie się w Poznaniu 17 czerwca br.

Duszpasterstwo LSO naszej diecezji organizuje wyjazd do Poznania, aby również chłopcy z naszej diecezji mogli zobaczyć i przeżyć to ogólnopolskie spotkanie. Biorąc pod uwagę sporą odległość, chcemy zaproponować wyjazd trzydniowy, połączony ze zwiedzaniem innych miejsc.

WAŻNE!

Ze względów organizacyjnych (nocleg, opłaty w Poznaniu itp.) konieczne jest wcześniejsze stworzenie listy pielgrzymów.
Ministrantów można zgłaszać do 28 maja br.
Biorąc po uwagę ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały osoby wcześniej zgłoszone.

Zgłoszenia na turniej piłkarski

Chętnych ministrantów z terenu naszej diecezji zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju piłki halowej. Szczegółowe informacje o całym turnieju zostały wysłane do każdej parafii.

Wigilijne spotkanie w Miedznie

W środę 4 stycznia 2017 roku w wieczornej Mszy Świętej w miedzeńskim sanktuarium uczestniczyła tak duża liczba lektorów i ministrantów, że niektórzy z nich musieli zająć miejsca przed prezbiterium.
Powodem tam dużej frekwencji posługujących była odpływająca się tuż po Mszy w parafialnym Domu Pielgrzyma uroczysta Wigilia parafialnej Służby Liturgicznej Ołtarza. Prócz ministrantów i lektorów z całej parafii wzięli w niej udział Ksiądz proboszcz Jarosław Górski, Ksiądz wikariusz Piotr Karwowski, a także Pan kościelny wraz z synem.

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od symbolicznego zapalenia świecy Caritas, następnie lektor przeczytał fragment Ewangelii, po czym wspólnie zaśpiewaliśmy kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Przed najważniejszym momentem naszego spotkania Księża poprowadzili modlitwę, a głos zabrała przedstawicielka ministrantów – Marta Jednorałek. Po wysłuchaniu przemówień, każdy składał sobie noworoczne życzenia i dzielił się opłatkiem. Po tych pięknych chwilach zasiedliśmy do wieczerzy i spożywaliśmy potrawy wigilijne, takie jak: pierogi z kapustą i grzybami, krokiety z kapustą, ryba po grecku, oraz różnego rodzaju ciasta. Z tajemniczego miejsca wszystkie potrawy przywiózł ksiądz Piotr.

Patryk Cholewa