Turniej piłkarski w Jabłonnie Lackiej

W dniu 28 listopada 2015 r. w Jabłonnie Lackiej odbył się między parafialny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów szkoły podstawowej i gimnazjum. Wzięły w nim udział trzy drużyny z Czekanowa, Gródka i Jabłonnej Lackiej. Rozgrywki odbyły się na hali sportowej w Zespole Szkół w Jabłonnie Lackiej. Wspólną zabawę rozpoczęliśmy o godz. 10.15 modlitwą i Bożym błogosławieństwem, aby w duchu bezpieczeństwa, radości i życzliwości dobrze spędzić czas. Każda z drużyn grała dwa mecze po 20 min. Zmagania na hali zakończyliśmy ok godz. 11.30. Komisja podliczyła punkty i wydała następujący werdykt:

1 miejsce – ministranci z Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jabłonnie Lackiej;

2 miejsce – ministranci z Parafii św. Andrzeja Boboli w Czekanowie;

3 miejsce – ministranci z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku.

Za dobrą i miłą atmosferę podziękowaliśmy sobie nawzajem oklaskami. Każda z drużyn otrzymała symboliczny puchar i dyplom. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie na pamiątkę tego wydarzenia. Po zamknięciu hali udaliśmy się na wspólny poczęstunek do salki parafialnej. Tam pełni jeszcze emocji mogliśmy wspominać chwile meczowe. Ciastka i napoje wzmocniły nasze siły. To spotkanie było również okazją do tego, aby poznać innych osób i zauważyć, że nie tylko przy ołtarzu możemy być wspólnotą. Czekamy na jeszcze inne tego typu, bądź podobne momenty. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Jolancie Kondraciuk za udostepnienie hali sportowej i za wszelką pomoc. Również składamy podziękowania Pani Agnieszce Ratyńskiej i rodzicom za ich obecność oraz kibicowanie. Króluj nam Chryste!

Ks. Łukasz Skarżyński – wikariusz w Jabłonnie Lackiej

Ministranci rozpoczęli kurs lektorski

Formacja ministrantów ma na celu pogłębienie wiary młodego człowieka, jak również wskazanie właściwego miejsca dla niego we wspólnocie, zgodnie z jego predyspozycjami i zdolnościami. Jedną z form zdobywania wiedzy i umiejętności przez ministrantów jest kurs lektorski, przygotowujący do godnego i poprawnego czytania Bożego słowa.

Tegoroczny kurs rozpoczął się 14 listopada 2015 r. w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Grupa kilkudziesięciu ministrantów uczestniczyła w Eucharystii, sprawowanej w kaplicy seminaryjnej przez diecezjalnego duszpasterza ministrantów, która była oficjalnym rozpoczęciem tegorocznej formacji. Wspólne spotkanie przy stole Słowa i Eucharystii mocno podkreśliło powołanie ministranta do służby Bogu i wspólnocie Kościoła.

W auli seminaryjnej słowa powitania skierował, jak również wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski, rektor WSD. Podczas swojej prelekcji wskazał na główne zadania lektora we wspólnocie liturgicznej i zachęcił do dobrego i owocnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, które będą miały miejsce w ramach prowadzonego kursu. Kandydaci na lektorów zwiedzili także katedrę drohiczyńską i przypomnieli sobie kilka podstawowych zasad liturgicznych, których należy przestrzegać w czasie celebracji.

Następne spotkania będą się odbywały w trzech miejscach w diecezji: WSD w Drohiczynie, parafii Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim i parafii WNMP w Węgrowie.