VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów

W dniach  16 – 18 czerwca 2017 r. Odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów i Lektorów. Tym razem służba liturgiczna spotkała się w Poznaniu. Przedstawiciele ministrantów z naszej diecezji uczestniczyli w tym spotkaniu po raz pierwszy. 
Trzydniową pielgrzymkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia kościoła w Strzelnie pw. Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Panny oraz rotundy św. Prokopa, w której czterech ministrantów zaśpiewało utwór w języku łacińskim, sprawdzając w ten sposób doskonałą akustykę tego miejsca. Następnie przejechaliśmy do Gniezna, gdzie zwiedziliśmy katedrę św. Wojciecha. Udaliśmy się także do kościoła i klasztoru Franciszkanów, gdzie spotkaliśmy się z O. Stanisławem Ulaczykiem, wieloletnim kapłanem naszej diecezji. Dzięki jego uprzejmości mogliśmy zapoznać się z historią miejsca i zobaczyć część klasztoru.
Następnym miejscem naszego pielgrzymowania był Poznań. Spotkanie ogólnopolskie rozpoczęliśmy od odwiedzenia kościołów stacyjnych: Bazylika św. Józefa ojców karmelitów, Kościół NMP Wspomożenia Wiernych, Kościół Najświętszej Krwi Pana Jezusa i Kościół Farny. W kościele Fary przygotowaliśmy się do Marszu z Jezusem ulicami Poznania. Po dotarciu do Poznańskiej Katedry uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego. Celebrans w homilii podkreślił, że miejsce tegorocznej pielgrzymki ministrantów nie jest przypadkowe. Zauważył, że w Poznaniu miały miejsce początki polskiej państwowości i początki Kościoła w Polsce. „Cała historia Polski i Polaków to historia uczenia się nauki Chrystusa i wprowadzania jej w życie” – stwierdził kaznodzieja. Przypomniał młodym pielgrzymom, że ich zadaniem jest realizacja wezwania: idźcie i głoście oraz bycie sługami Chrystusa w liturgii.
Po Mszy udaliśmy się  na obiad w ogrodach seminaryjnych, po którym wyruszyliśmy do Lichenia. Tam zwiedziliśmy całą Bazylikę i jej obejście oraz golgotę .
Jako Ceremoniarze i Ministranci  braliśmy udział w sobotnim uroczystym Apelu połączonym z procesją światła na placu Bazyliki i w niedzielnej Mszy Świętej.
W pielgrzymce wzięło udział dziesięciu ministrantów z parafii: Bielsk Podlaski – Karmel, Strabla, Topczewo, Siemiatycze WNMP i Siemiatycze św. A. Bobola, dwóch kleryków i duszpasterz LSO.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !!!

tekst i zdjęcia: Crm.Maciej Mieszczyński