„Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – nowi lektorzy

Ks. bp Tadeusz Pikus 20 maja 2018 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 87 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym.

W homilii ks. Biskup podkreślił rolę i znaczenie słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Przypomniał, że Pismo Święte nie jest jedną w wielu książek do czytania. Jest to Księga, której przede wszystkim się słucha. Słowem Bożym jest sam Chrystus, a lektura Biblii prowadzi do osobowego spotkania z Bogiem. Ekscelencja zwrócił również uwagę na charakter misyjny posługi lektora. „Jesteście posłani, aby głosić Chrystusa zmartwychwstałego” – powiedział ks. Biskup.

Ekscelencja odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa i pokropił kandydatów wodą święconą. Poświęcił również krzyże lektorskie. Istotnym elementem obrzędu był moment, kiedy każdy osobiście podchodził do ks. Biskupa,  aby otrzymać księgę Pisma Świętego. Zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora jest specjalny krzyż, który każdemu nałożył ks. Biskup. Nowi lektorzy otrzymali również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów (listę parafii, skąd pochodzą nowi lektorzy można pobrać klikając TUTAJ). O śpiew podczas Eucharystii zadbał zespół muzyczny „More than a band”.

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy. Spotkania odbywały się w WSD w Drohiczynie oraz w parafiach Bielsk Podlaski – Miłosierdzie, Łochów, Sokołów Podlaski –  Miłosierdzie. Głównym organizatorem kursu był ks. Marcin Szymanik – odpowiedzialny za Liturgiczną Służbę Ołtarza w Diecezji Drohiczyńskiej.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Bartosz Ojdana

Ministranci z Miedzny w finale konkursu w Paradyżu

Po marcowym etapie diecezjalnym, w dniach 18-19 maja 2018 roku odbył się ogólnopolski finał Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów. W tym roku miała miejsce jego jubileuszowa XXV edycja.

Finałowe zmagania odbyły się w malowniczo położonym Paradyżu, gdzie w murach XIII-wiecznego pocysterskiego klasztoru mieści się obecnie Wyższe Seminarium Duchowne diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Cystersi nadali miejscowości, w której założyli klasztor łacińską nazwę Paradisus Sanctae Mariae, czyli Raj Matki Bożej, która po spolszczeniu otrzymała formę Paradyż.

Na konkurs do Paradyża przybyło 70 uczestników z 15 polskich diecezji wraz z opiekunami. Zostali oni wyłonienie spośród setek ministrantów i lektorów biorących udział w eliminacjach w swoich diecezjach. Wśród przybyłych była także reprezentacja naszej diecezji w składzie: Michał Dżbik, Jakub Kowalski, Rafał Strzałkowski. W przeciwieństwie do pozostałych reprezentacji wszyscy chłopcy pochodzili z jednej parafii – Miedzna.

Konkurs odbył się w kategorii drużynowej oraz – zależnie od wieku – w dwóch kategoriach indywidualnych. Zorganizowano także specjalną kategorię dla laureatów z ubiegłych lat.

Uczestnicy przyjeżdżali do Paradyża już w piątek od południa,  aby w ciągu dwóch dni wziąć udział w części pisemnej oraz ustnej konkursu w poszczególnych kategoriach. Organizatorzy przygotowali trudny zestaw pytań dotyczący Księgi Rodzaju. Jednym z nich było: „Wymień studnie zbudowane przez Jakuba i jego sługi, podaj ich nazwy w języku hebrajskim oraz powiedz co ona oznacza w języku polskim”. Dobrze było też między innymi wiedzieć jaka była dzienna data rozpoczęcia potopu oraz jaki był wówczas poziom wody. Uczestnicy konkursu reprezentowali wysoki poziom wiedzy i przygotowania.

Sobota rozpoczęła się od wspólnej modlitwy w kościele i prowadzonej medytacji nad Słowem Bożym. Zdobywanie wiedzy biblijnej musi iść w parze z karmieniem się Słowem Bożym i życiem Nim.

Po ogłoszeniu wyników okazało się, że zwyciężyła diecezja rzeszowska, której przedstawiciele wygrywają pierwsze nagrody w konkursie już od kilkunastu lat. Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, a trzecie archidiecezja gdańska. Reprezentacja naszej diecezji zajęła 12. pozycję, przy bardzo niewielkich różnicach punktowych.

W kategorii indywidualnej młodszej zwyciężył Bartosz Janowski, reprezentant diecezji rzeszowskiej. Drugie miejsce zajął Konrad Michalik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a trzecie Dawid Wypler z diecezji opolskiej. W kategorii indywidualnej starszej wygrał Dominik Szura z diecezji rzeszowskiej, drugie miejsce zajął Jonathan Rzadkowski z diecezji opolskiej, a trzecie Jakub Bielewicz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Nagrodami za czołowe miejsca, były pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz bony do marketów ze sprzętem elektronicznym. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

W uroczystym wręczeniu upominków dla zwycięzców i uczestników oraz podziękowań dla opiekunów i ofiarodawców, wziął udział J. E. Ks. Biskup Tadeusz Lityński – biskup diecezjalny zielonogórsko – gorzowski, który przewodniczył Mszy Świętej na zakończenie konkursu w Paradyżu.

Ks. Piotr Karwowski