Diecezjalny Kurs Ceremoniarza 2018/2019

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje w najbliższym roku akademickim kurs ceremoniarza dla ministrantów z parafii diecezji drohiczyńskiej.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy liturgicznej ministrantów oraz przygotowanie ich do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

W kursie może uczestniczyć ministrant:

 1. będący uczniem co najmniej pierwszej klasy szkoły średniej;
 2. dobrze, jeżeli jest już ministrantem w stopniu lektora;
 3. zainteresowany liturgią, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Ceremoniarzem nie może być osoba:

 1. sprawiająca trudności wychowawcze;
 2. będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zasady uczestnictwa:

 1. kryterium wieku podane wyżej;
 2. kurs trwa od października 2018 do czerwca 2019;
 3. kurs ma formę spotkań weekendowych
 4. (od godz. 18.00 w piątek do obiadu w niedzielę);
 5. każde spotkanie wiąże się z opłatą 70 zł
 6. (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne);
 7. ministrant jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 8. ministrant, który nie będzie uczestniczył w spotkaniach zostanie skreślony z listy kandydatów;
 9. kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym;
 10. formą zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (kartę można kserować, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem)
  do 23 września 2018 r. na adres duszpasterstwa

Termin pierwszego spotkania: 12-14 października 2018 r. w Drohiczynie