Zapisy na kurs lektorski 2019/2020

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs lektorski.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

 1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w liturgiczną służbę ołtarza danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania;
 2. Kurs trwa od października 2019 do czerwca 2020 w Diecezji Drohiczyńskiej (jedno spotkanie w miesiącu we wskazanym miejscu);
 3. Formą zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do 22 września na adres duszpasterstwa. Kartę można kserować w przypadku braku miejsc, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem (kartę można pobrać TUTAJ);
 4. Są trzy proponowane miejsca spotkań:
 • Bielsk Podlaski (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
 • Drohiczyn (WSD)
 • Łochów

WAŻNE!!! Liczba miejsc spotkań może ulec zmianie, jeżeli będzie mała liczba chętnych. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji, czyli po 22 września;

 1. Kurs przygotowuje ministrantów w zakresie formacji: biblijnej, fonetycznej i liturgicznej;
 2. Ministranci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 3. Nieusprawiedliwiona absencja na 50% spotkań jest równoznaczna z wykreśleniem z listy i przerwaniem kursu;
 4. Kurs kończy się egzaminem końcowym;
 5. Koszt: 10 zł / spotkanie.

Pierwsze spotkanie dla wszystkich kandydatów odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie 19 października 2019 r. o godz. 10.00.