Błogosławieństwo ceremoniarzy 3.05.2019

Ks. bp Tadeusz Pikus 3 maja 2019 r. podczas Mszy św. w drohiczyńskiej katedrze pobłogosławił ceremoniarzy do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Dziewięciu mężczyzn po okresie formacji i przygotowań zostało włączonych do grona ceremoniarzy diecezji drohiczyńskiej. Podczas specjalnego obrzędu nowi ceremoniarze wyrazili wolę, że pragną pełnić tę funkcję, troszcząc się o przygotowanie celebracji liturgicznych oraz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia uobecnioną w liturgii. Ksiądz Biskup omówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po niej Ekscelencja każdemu nałożył ceremoniarskie krzyże.

Na zakończenie nowo ustanowieni ceremoniarze podziękowali Księdzu Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi – odpowiedzialnemu za Liturgiczną Służbę Ołtarza w diecezji oraz ks. prał. Tadeuszowi Syczewskiemu – rektorowi WSD w Drohiczynie.

Ekscelencja wręczył odpowiednie certyfikaty oraz legitymacje ceremoniarza.

Nowymi ceremoniarzami zostali: Aleksander Adamiuk – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, Bartosz Jarosiewicz – parafia WNMP w Węgrowie, Kami Jaroszewicz – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, Grzegorz Kopa – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niecieczy, Jakub Kopczyński – parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Jarosław Korczak – parafia WNMP w Węgrowie, Krzysztof Krzycki – parafia Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce, Szymon Myszkowski – parafia Chrystusa Króla w Ogrodnikach, Jakub Wierzbiński – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

W diecezji drohiczyńskiej organizowane są kursy przygotowujące zarówno do pełnienia funkcji ceremoniarza jak i lektora. Odbywają się naprzemiennie. W nowym roku szkolnym i akademickim planowany jest kurs lektorski.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski

Diecezjalny Kurs Ceremoniarza 2018/2019

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej organizuje w najbliższym roku akademickim kurs ceremoniarza dla ministrantów z parafii diecezji drohiczyńskiej.

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy liturgicznej ministrantów oraz przygotowanie ich do prowadzenia grup ministranckich w parafii, pomoc w organizowaniu uroczystości liturgicznych i wsparcie duszpasterzy w różnorodnych inicjatywach parafialnych.

W kursie może uczestniczyć ministrant:

 1. będący uczniem co najmniej pierwszej klasy szkoły średniej;
 2. dobrze, jeżeli jest już ministrantem w stopniu lektora;
 3. zainteresowany liturgią, posiadający autorytet wśród młodszych ministrantów, odznaczający się gorliwością w służbie ministranckiej, dobrą moralnością i pobożnością.

Ceremoniarzem nie może być osoba:

 1. sprawiająca trudności wychowawcze;
 2. będąca negatywnym przykładem dla młodszych ministrantów.

Zasady uczestnictwa:

 1. kryterium wieku podane wyżej;
 2. kurs trwa od października 2018 do czerwca 2019;
 3. kurs ma formę spotkań weekendowych
 4. (od godz. 18.00 w piątek do obiadu w niedzielę);
 5. każde spotkanie wiąże się z opłatą 70 zł
 6. (nocleg, wyżywienie, materiały formacyjne);
 7. ministrant jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 8. ministrant, który nie będzie uczestniczył w spotkaniach zostanie skreślony z listy kandydatów;
 9. kurs kończy się pisemnym egzaminem końcowym;
 10. formą zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (kartę można kserować, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem)
  do 23 września 2018 r. na adres duszpasterstwa

Termin pierwszego spotkania: 12-14 października 2018 r. w Drohiczynie

Błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza

Ustanowienie ceremoniarzy miało miejsce podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. Po homilii ks. Biskup pobłogosławił ceremoniarskie krzyże, przyjął zobowiązania i pobłogosławił każdemu z piętnastu nowo mianowanych ceremoniarzy, a byli to: Jakub Bartoszuk (Bielsk Podlaski), Dawid Bołtman (Brańsk), Jakub Górski (Topczewo), Marcin Kamiński (Ciechanowiec), Błażej Krawiec (Bielsk Podlaski), Maciej Mieszczyński (Strabla), Karol Młynarczyk (Knychówek), Maciej Odachowski (Strabla), Dominik Owsianka (Kamionna), Daniel Piotrowski (Węgrów), Dawid Radziszewski (Siemiatycze), Łukasz Sadłowski (Sokołów Podlaski), Piotr Walendowicz (Siemiatycze), Hubert Waśniewski (Brańsk) oraz Rafał Wierak (Siemiatycze).
Wydarzenie było zwieńczeniem trudu, jakiego podjęła się w ubiegłym roku wspomniana grupa młodych mężczyzn. Przez rok uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach formacyjno – liturgicznych, pomagali w uroczystych liturgiach – chociażby na wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma – i służyli ochoczo w swoich parafiach. Nad przebiegiem i porządkiem spotkań czuwał diecezjalny duszpasterz LSO – ks. Marcin Szymanik.
Po Mszy św., której uroczystą oprawę nadali nowi ceremoniarze, przedstawiciel nowo ustanowionych podziękował ks. Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi oraz ks. Tomaszowi Szmurło i ks. Tadeuszowi Syczewskiemu, którzy prowadzili wykłady w ramach formacji intelektualnej przyszłych ceremoniarzy.
Troska Kościoła o kształt i piękno liturgii nie wypływa z pragnień estetycznych, ale podyktowana jest głębokim szacunkiem do świętych obrzędów, w których urzeczywistnia się Chrystus – centrum działań liturgicznych. Z tej racji, aby liturgie w  parafiach przebiegały w sposób poprawny, sprzyjały skupieniu i były wspólnym uwielbieniem Najwyższego Boga – Kościół obok posługujących przy ołtarzu: ministranta, lektora proponuje jeszcze funkcję ceremoniarza. Ceremoniarz – po odpowiednim przygotowaniu, formacji duchowej i intelektualnej jest w parafii pierwszym łącznikiem między ministrantami a kapłanem, pomaga, a czasem sam opracowuje program liturgii, przygotowuje młodszych ministrantów, czuwa nad przygotowaniem i przebiegiem liturgii. Ponadto, ceremoniarz żyje głębią liturgii i poprzez udział w niej uświęca swoje życie i pomaga w tym innym.

tekst i zdjęcia – al. Maciej Koszewski

Pierwsze spotkanie w ramach kursu ceremoniarza

Jednym z wielu znaków jedności Kościoła jest modlitwa liturgiczna, podczas której oddajemy cześć jedynemu Bogu. Język liturgii jest ludzkim językiem uwielbienia Boga – stąd należy dołożyć starań, aby go lepiej rozumieć i bieglej się nim posługiwać.

Znaczący wpływ na kształt liturgii w Kościele mają ministranci i lektorzy, którzy w duchu służby poświęcają swój czas, aby pomagać kapłanom w obrzędach liturgicznych. Dlatego w dniach 4 – 6 listopada br., Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, któremu przewodzi ks. Marcin Szymanik, zainicjowało Diecezjalny Kurs Ceremoniarza, aby służących w kościołach diecezji przygotować do wyjątkowej funkcji ceremoniarza.

Ceremoniarz w sposób szczególny odpowiada za przygotowanie i pomoc kapłanowi w liturgii, m. in. przygotowuje ministrantów młodszych czy odpowiada za porządek w trakcie liturgii.

W związku z tym, że funkcja ceremoniarza wymaga znajomości liturgii w aspekcie teoretycznym i praktycznym uczestnicy kursu brali udział w wykładach i ćwiczeniach. Wśród wykładowców znaleźli się m. in.: rektor WSD w Drohiczynie – ks. Tadeusz Syczewski. Ćwiczenia, podczas których kandydaci na ceremoniarzy uczyli się poruszać w przestrzeni liturgicznej czy przygotowywać paramenty i szaty liturgiczne prowadzili księża diakoni z WSD. Zwieńczeniem i sednem spotkania była wspólna modlitwa, której pogłębianie jest elementarnym filarem formacji ceremoniarza.

Przed kandydatami kolejne spotkania i trudy wierności Chrystusowi w codzienności.

Tekst i zdjęcia Al. Maciej Koszewski