Zapisy na kurs lektorski 2019/2020

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs lektorski.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

 1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w liturgiczną służbę ołtarza danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania;
 2. Kurs trwa od października 2019 do czerwca 2020 w Diecezji Drohiczyńskiej (jedno spotkanie w miesiącu we wskazanym miejscu);
 3. Formą zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do 22 września na adres duszpasterstwa. Kartę można kserować w przypadku braku miejsc, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem (kartę można pobrać TUTAJ);
 4. Są trzy proponowane miejsca spotkań:
 • Bielsk Podlaski (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
 • Drohiczyn (WSD)
 • Łochów

WAŻNE!!! Liczba miejsc spotkań może ulec zmianie, jeżeli będzie mała liczba chętnych. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji, czyli po 22 września;

 1. Kurs przygotowuje ministrantów w zakresie formacji: biblijnej, fonetycznej i liturgicznej;
 2. Ministranci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 3. Nieusprawiedliwiona absencja na 50% spotkań jest równoznaczna z wykreśleniem z listy i przerwaniem kursu;
 4. Kurs kończy się egzaminem końcowym;
 5. Koszt: 10 zł / spotkanie.

Pierwsze spotkanie dla wszystkich kandydatów odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie 19 października 2019 r. o godz. 10.00.

Błogosławieństwo ceremoniarzy 3.05.2019

Ks. bp Tadeusz Pikus 3 maja 2019 r. podczas Mszy św. w drohiczyńskiej katedrze pobłogosławił ceremoniarzy do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Dziewięciu mężczyzn po okresie formacji i przygotowań zostało włączonych do grona ceremoniarzy diecezji drohiczyńskiej. Podczas specjalnego obrzędu nowi ceremoniarze wyrazili wolę, że pragną pełnić tę funkcję, troszcząc się o przygotowanie celebracji liturgicznych oraz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia uobecnioną w liturgii. Ksiądz Biskup omówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po niej Ekscelencja każdemu nałożył ceremoniarskie krzyże.

Na zakończenie nowo ustanowieni ceremoniarze podziękowali Księdzu Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi – odpowiedzialnemu za Liturgiczną Służbę Ołtarza w diecezji oraz ks. prał. Tadeuszowi Syczewskiemu – rektorowi WSD w Drohiczynie.

Ekscelencja wręczył odpowiednie certyfikaty oraz legitymacje ceremoniarza.

Nowymi ceremoniarzami zostali: Aleksander Adamiuk – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, Bartosz Jarosiewicz – parafia WNMP w Węgrowie, Kami Jaroszewicz – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, Grzegorz Kopa – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niecieczy, Jakub Kopczyński – parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Jarosław Korczak – parafia WNMP w Węgrowie, Krzysztof Krzycki – parafia Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce, Szymon Myszkowski – parafia Chrystusa Króla w Ogrodnikach, Jakub Wierzbiński – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

W diecezji drohiczyńskiej organizowane są kursy przygotowujące zarówno do pełnienia funkcji ceremoniarza jak i lektora. Odbywają się naprzemiennie. W nowym roku szkolnym i akademickim planowany jest kurs lektorski.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski