Nowi lektorzy Diecezji Drohiczyńskiej

Ks. prał. Tadeusz Syczewski 27 i 28 czerwca 2020 r. w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie pobłogosławił 99 osób do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem uroczystość odbyła się w dwóch turach.

W sobotę 27 czerwca ks. Prałat delegowany przez ks. bpa Piotra Sawczuka pobłogosławił 48 osób. W homilii nawiązał do słów Chrystusa z Ewangelii “Wy jesteście światłem świata”. “Każdy z nas, moi młodzi przyjaciele, ma być tym światłem. Swoim życiem i postępowaniem ma być światłem, które prowadzi do zbawienia, do celu naszego istnienia i powołania. Swoim życiem i postępowaniem mamy nadawać posmak i stwarzać atmosferę dobra, prawdy, uczciwości, zaangażowania, miłości i pokoju” – powiedział. Zwrócił również uwagę na rolę słowa Bożego w życiu chrześcijańskim. Stanowi ono duchowy pokarm i pomaga w codziennym życiu oraz w wypełnianiu swojego powołania.

W niedzielę 28 czerwca stawiło się 51 kandydatów, którzy zostali uroczyście pobłogosławienia, aby głosić słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym. W homilii ks. prał Tadeusz Syczewski przypomniał, że chrześcijaństwo jest ściśle związane z krzyżem Jezusa Chrystusa. Uczeń Jezusa nie tylko wyznaje wiarę w Niego, ale przede wszystkim pełni Jego wolę oraz przyjmuje Jego krzyż każdego dnia. Aby unieść swój własny krzyż, należy nieść go razem z Chrystusem. Zwracając się bezpośrednio do nowych lektorów powiedział: “W jakimś sensie stajecie się sługami Słowa. Funkcja lektora w zgromadzeniu liturgicznym jest niezmiernie ważna. Lektor będąc po stronie Boga, ma być także zawsze i po stronie człowieka. Słowo Boże, które czytamy powinniśmy najpierw odnosić do siebie, do swojego życia, do swoich wyborów”.

Po homilii każdy z kandydatów został wezwany po imieniu. Swoim “chcę” wyraził chęć pełnienia funkcji lektora. Ks. Prałat odmówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Poświęcił również krzyże, które są zewnętrznym znakiem pełnienia funkcji lektora. Zostały one nałożona na każdego lektora. Wręczono również stosowne dyplomy i legitymacje.

W uroczystości udział wzięli przybyli księża, rodzice, rodzina i przyjaciele nowych lektorów .

Kandydaci do pełnienia funkcji lektora przygotowywali się w ciągu całego roku przez szereg spotkań formacyjnych. Nie tylko poznawali różnorodne zagadnienia związane bezpośrednio z Pismem Świętym, ale również dotyczące liturgii oraz poprawnej wymowy.  

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – ks. Marcin Gołębiewski/al. Michał Dziedzic

27 czerwca 2020 r.

28 czerwca 2020 r.

Rekolekcje dla przyszłych lektorów

W dniach 6-8 marca 2020 w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Urszulanek w Nurcu Stacji odbyły się rekolekcje dla przyszłych lektorów. Ćwiczenia duchowe rozpoczęły się od wspólnej Drogi Krzyżowej i Eucharystii którą celebrował ks. Paweł Hryniewicki – wikariusz parafii Rozbity Kamień oraz ks. Marcin Szymanik – diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej. Później kandydaci na lektorów mieli czas by poznać siebie nawzajem oraz swoich animatorów których rolę pełnili ceremoniarze z naszej diecezji: Krzysztof Krzycki i Jakub Wierzbiński.
Drugiego dnia rekolekcji po wspólnej jutrzni i śniadaniu ksiądz Marcin wygłosił krótką konferencję o misji i zadaniach lektora, po czym odbyły się ćwiczenia praktyczne z animatorami. Podczas tych ćwiczeń doskonalono wiedzę z zakresu liturgii i zadań jakie stoją przed lektorami. 
Po obiedzie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach, gdzie wraz z parafianami i przybyłymi pielgrzymami uczestniczyliśmy we Mszy Świętej i modlitwie różańcowej. Po kolacji kontynuowaliśmy wspólną integrację przez gry i zabawy. 
W niedzielę ministranci wzięli udział w Mszy Świętej w kościele parafialnym w Nurcu Stacji, gdzie ciepło wszystkich powitał tamtejszy proboszcz ks. Piotr Klejzerowicz. Wspólnie spędzony czas był okazją do modlitwy i zawiązania między parafialnych relacji między członkami służby liturgicznej.

Ceremoniarze: Jakub Wierzbiński i Krzysztof Krzycki