Pierwsze spotkanie w ramach kursu ceremoniarza

Jednym z wielu znaków jedności Kościoła jest modlitwa liturgiczna, podczas której oddajemy cześć jedynemu Bogu. Język liturgii jest ludzkim językiem uwielbienia Boga – stąd należy dołożyć starań, aby go lepiej rozumieć i bieglej się nim posługiwać.

Znaczący wpływ na kształt liturgii w Kościele mają ministranci i lektorzy, którzy w duchu służby poświęcają swój czas, aby pomagać kapłanom w obrzędach liturgicznych. Dlatego w dniach 4 – 6 listopada br., Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, któremu przewodzi ks. Marcin Szymanik, zainicjowało Diecezjalny Kurs Ceremoniarza, aby służących w kościołach diecezji przygotować do wyjątkowej funkcji ceremoniarza.

Ceremoniarz w sposób szczególny odpowiada za przygotowanie i pomoc kapłanowi w liturgii, m. in. przygotowuje ministrantów młodszych czy odpowiada za porządek w trakcie liturgii.

W związku z tym, że funkcja ceremoniarza wymaga znajomości liturgii w aspekcie teoretycznym i praktycznym uczestnicy kursu brali udział w wykładach i ćwiczeniach. Wśród wykładowców znaleźli się m. in.: rektor WSD w Drohiczynie – ks. Tadeusz Syczewski. Ćwiczenia, podczas których kandydaci na ceremoniarzy uczyli się poruszać w przestrzeni liturgicznej czy przygotowywać paramenty i szaty liturgiczne prowadzili księża diakoni z WSD. Zwieńczeniem i sednem spotkania była wspólna modlitwa, której pogłębianie jest elementarnym filarem formacji ceremoniarza.

Przed kandydatami kolejne spotkania i trudy wierności Chrystusowi w codzienności.

Tekst i zdjęcia Al. Maciej Koszewski