Wpisy

Błogosławieństwo ceremoniarzy 3.05.2019

Ks. bp Tadeusz Pikus 3 maja 2019 r. podczas Mszy św. w drohiczyńskiej katedrze pobłogosławił ceremoniarzy do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Dziewięciu mężczyzn po okresie formacji i przygotowań zostało włączonych do grona ceremoniarzy diecezji drohiczyńskiej. Podczas specjalnego obrzędu nowi ceremoniarze wyrazili wolę, że pragną pełnić tę funkcję, troszcząc się o przygotowanie celebracji liturgicznych oraz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia uobecnioną w liturgii. Ksiądz Biskup omówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po niej Ekscelencja każdemu nałożył ceremoniarskie krzyże.

Na zakończenie nowo ustanowieni ceremoniarze podziękowali Księdzu Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi – odpowiedzialnemu za Liturgiczną Służbę Ołtarza w diecezji oraz ks. prał. Tadeuszowi Syczewskiemu – rektorowi WSD w Drohiczynie.

Ekscelencja wręczył odpowiednie certyfikaty oraz legitymacje ceremoniarza.

Nowymi ceremoniarzami zostali: Aleksander Adamiuk – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, Bartosz Jarosiewicz – parafia WNMP w Węgrowie, Kami Jaroszewicz – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, Grzegorz Kopa – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niecieczy, Jakub Kopczyński – parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Jarosław Korczak – parafia WNMP w Węgrowie, Krzysztof Krzycki – parafia Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce, Szymon Myszkowski – parafia Chrystusa Króla w Ogrodnikach, Jakub Wierzbiński – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

W diecezji drohiczyńskiej organizowane są kursy przygotowujące zarówno do pełnienia funkcji ceremoniarza jak i lektora. Odbywają się naprzemiennie. W nowym roku szkolnym i akademickim planowany jest kurs lektorski.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski

Błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza

Ustanowienie ceremoniarzy miało miejsce podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa. Po homilii ks. Biskup pobłogosławił ceremoniarskie krzyże, przyjął zobowiązania i pobłogosławił każdemu z piętnastu nowo mianowanych ceremoniarzy, a byli to: Jakub Bartoszuk (Bielsk Podlaski), Dawid Bołtman (Brańsk), Jakub Górski (Topczewo), Marcin Kamiński (Ciechanowiec), Błażej Krawiec (Bielsk Podlaski), Maciej Mieszczyński (Strabla), Karol Młynarczyk (Knychówek), Maciej Odachowski (Strabla), Dominik Owsianka (Kamionna), Daniel Piotrowski (Węgrów), Dawid Radziszewski (Siemiatycze), Łukasz Sadłowski (Sokołów Podlaski), Piotr Walendowicz (Siemiatycze), Hubert Waśniewski (Brańsk) oraz Rafał Wierak (Siemiatycze).
Wydarzenie było zwieńczeniem trudu, jakiego podjęła się w ubiegłym roku wspomniana grupa młodych mężczyzn. Przez rok uczestniczyli w cyklicznych spotkaniach formacyjno – liturgicznych, pomagali w uroczystych liturgiach – chociażby na wielkoczwartkowej Mszy Krzyżma – i służyli ochoczo w swoich parafiach. Nad przebiegiem i porządkiem spotkań czuwał diecezjalny duszpasterz LSO – ks. Marcin Szymanik.
Po Mszy św., której uroczystą oprawę nadali nowi ceremoniarze, przedstawiciel nowo ustanowionych podziękował ks. Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi oraz ks. Tomaszowi Szmurło i ks. Tadeuszowi Syczewskiemu, którzy prowadzili wykłady w ramach formacji intelektualnej przyszłych ceremoniarzy.
Troska Kościoła o kształt i piękno liturgii nie wypływa z pragnień estetycznych, ale podyktowana jest głębokim szacunkiem do świętych obrzędów, w których urzeczywistnia się Chrystus – centrum działań liturgicznych. Z tej racji, aby liturgie w  parafiach przebiegały w sposób poprawny, sprzyjały skupieniu i były wspólnym uwielbieniem Najwyższego Boga – Kościół obok posługujących przy ołtarzu: ministranta, lektora proponuje jeszcze funkcję ceremoniarza. Ceremoniarz – po odpowiednim przygotowaniu, formacji duchowej i intelektualnej jest w parafii pierwszym łącznikiem między ministrantami a kapłanem, pomaga, a czasem sam opracowuje program liturgii, przygotowuje młodszych ministrantów, czuwa nad przygotowaniem i przebiegiem liturgii. Ponadto, ceremoniarz żyje głębią liturgii i poprzez udział w niej uświęca swoje życie i pomaga w tym innym.

tekst i zdjęcia – al. Maciej Koszewski

Nasze parafie zyskały 51 nowych lektorów!

Funkcja lektora istnieje w Kościele od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Z czasem lektorat stał się posługą na drodze do święceń kapłańskich. Obecnie Kościół zachęca do podejmowania tej funkcji wszystkim, którzy pragną służyć Bogu przez czytanie słowa Bożego, a nie tylko kandydatów do święceń prezbiteratu.

Na zaproszenia organizatorów Kursu Lektorskiego w roku 2015/2016 w diecezji drohiczyńskiej odpowiedziało 51 chłopców. W Drohiczyńskim kościele pofranciszkańskim, 21 maja 2016r. z rąk ks. bp Tadeusza Pikusa otrzymali błogosławieństwo i mandat do posługi tak ważnej w liturgii. Wszystkich przybyłych powitał proboszcz drohiczyński ks. Zbigniew Średziński. W homilii ks. biskup podkreślał, że każdy lektor powinien mieć Pismo Święte, bo w nim zawarte są prawdy potrzebne do posługi. Mówił, że ważniejsza od czytania jest znajomość tego, którego słowa czytamy. Na zakończenie eucharystii biskup wręczył legitymację i krzyż lektorski nowym głosicielom Słowa Bożego. Delegacja w składzie: Andrzej Marchlik, Szymon Piętko, Daniel Konik i Mateusz Sidorowicz podziękowała zarówno naszemu ordynariuszowi, jak i ks. Marcinowi Szymanikowi wraz z innymi organizatorami.

Najważniejszym zadaniem lektora jest czytanie Pisma świętego w zgromadzeniu liturgicznym, by wierni ze czcią przyjęli Słowo Boże i wypełniali je w swoim życiu. Do zadań lektora należy przede wszystkim, czytanie lekcji przed Ewangelią, a także Ewangelii z podziałem na role w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej i w Wielki Piątek Męki Pańskiej, przy czym słowa Jezusa zawsze powinien czytać kapłan lub diakon. Lektor może także śpiewać psalm, podawać intencje modlitwy wiernych, czytać antyfony na Wejście i na Komunię świętą podczas Mszy Świętej.

Nowi lektorzy, do prawidłowego sprawowania powierzonej im funkcji, przygotowywali się przez cały rok. Cyklicznie od listopada ubiegłego roku, odbywały się spotkania w Drohiczynie (WSD), Sokołowie Podlaskim (par. Miłosierdzia Bożego) i w Węgrowie (par. NMP). Wykłady obejmowały trzy dyscypliny: Pismo Święte, liturgika i fonetyka.

Głoszenie słowa Bożego wymaga jego rozumienia. Dlatego zachęca się lektorów do czytania i poznawania Pisma Świętego. Posługa ta wymaga posiadania wiedzy teologicznej, którą wszyscy uczestnicy kursu mogli zdobyć przez formację biblijną dzięki posłudze ks. Dariusza Kucharka i ks. Zbigniewa Rostkowskiego, profesorów WSD.

Wskazówek jak właściwie czytać Słowo Boże, by było zrozumiałe, udzielały dwie osoby – Pani Iwona Ciałkiewicz i Pani Marta Wysocka. Natomiast od strony liturgicznej, nad dobrym przygotowaniem, pieczę trzymał ks. Tadeusz Syczewski (rektor WSD i organizator kursu), ks. Wojciech Wysocki oraz ks. Marcin Szymanik (organizator i koordynator kursu).

Dzięki Kursowi Lektorskiemu, przeprowadzonemu po raz kolejny w naszej diecezji i błogosławieństwu ks. biskupa, wiele parafii zyskało lektorów, którzy będą tam posługiwać w najbliższych latach. Nowi lektorzy pochodzą z 20 parafii: Bielsk Podl. – Opatrzność (2 osoby), Domanowo (2), Drohiczyn (5), Dziadkowice (1), Granne (3), Hajnówka – Podw. Krzyża (2), Jabłonna Lacka (2), Kamionna (4), Kosów Lacki (2), Perlejewo (6), Repki-Szkopy (1), Sarnaki (2), Siemiatycze – św. A. Bobola (1), Sokołów Podl. – Konkatedra (3), Sokołów Podl. – Miłosierdzie (1), Starawieś (4), Sterdyń (1), Węgrów – Bazylika (5), Węgrów – św. Piotra (3), Wyrozęby (1).

Życzymy nowym lektorom owocnej posługi i przez czytanie Pisma Świętego zjednoczenia z Chrystusem. Niech karmienie się Słowem Bożym, na co dzień, będzie was wzmacniać i właściwie kierować w drodze do świętości.

Grzegorz Konopacki; foto: al. Bartosz Ojdana