Wpisy

Zapisy na kurs lektorski 2019/2020

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Drohiczyńskiej informuje o rozpoczęciu zapisów na kurs lektorski.

Zasady uczestnictwa w Diecezjalnym Kursie Lektorskim:

 1. Przygotowywać mogą się chłopcy od siódmej klasy szkoły podstawowej, którzy są zaangażowani w liturgiczną służbę ołtarza danej parafii i mają predyspozycje do poprawnego czytania;
 2. Kurs trwa od października 2019 do czerwca 2020 w Diecezji Drohiczyńskiej (jedno spotkanie w miesiącu we wskazanym miejscu);
 3. Formą zgłoszenia jest przysłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do 22 września na adres duszpasterstwa. Kartę można kserować w przypadku braku miejsc, jednak każda karta musi być opatrzona pieczątką i podpisem (kartę można pobrać TUTAJ);
 4. Są trzy proponowane miejsca spotkań:
 • Bielsk Podlaski (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego)
 • Drohiczyn (WSD)
 • Łochów

WAŻNE!!! Liczba miejsc spotkań może ulec zmianie, jeżeli będzie mała liczba chętnych. Ostatecznie decyzja zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji, czyli po 22 września;

 1. Kurs przygotowuje ministrantów w zakresie formacji: biblijnej, fonetycznej i liturgicznej;
 2. Ministranci są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach;
 3. Nieusprawiedliwiona absencja na 50% spotkań jest równoznaczna z wykreśleniem z listy i przerwaniem kursu;
 4. Kurs kończy się egzaminem końcowym;
 5. Koszt: 10 zł / spotkanie.

Pierwsze spotkanie dla wszystkich kandydatów odbędzie się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie 19 października 2019 r. o godz. 10.00.

Błogosławieństwo ceremoniarzy 3.05.2019

Ks. bp Tadeusz Pikus 3 maja 2019 r. podczas Mszy św. w drohiczyńskiej katedrze pobłogosławił ceremoniarzy do pełnienia funkcji w zgromadzeniu liturgicznym.

Dziewięciu mężczyzn po okresie formacji i przygotowań zostało włączonych do grona ceremoniarzy diecezji drohiczyńskiej. Podczas specjalnego obrzędu nowi ceremoniarze wyrazili wolę, że pragną pełnić tę funkcję, troszcząc się o przygotowanie celebracji liturgicznych oraz coraz lepiej poznawać tajemnicę zbawienia uobecnioną w liturgii. Ksiądz Biskup omówił specjalną modlitwę błogosławieństwa. Po niej Ekscelencja każdemu nałożył ceremoniarskie krzyże.

Na zakończenie nowo ustanowieni ceremoniarze podziękowali Księdzu Biskupowi, ks. Marcinowi Szymanikowi – odpowiedzialnemu za Liturgiczną Służbę Ołtarza w diecezji oraz ks. prał. Tadeuszowi Syczewskiemu – rektorowi WSD w Drohiczynie.

Ekscelencja wręczył odpowiednie certyfikaty oraz legitymacje ceremoniarza.

Nowymi ceremoniarzami zostali: Aleksander Adamiuk – parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Serpelicach, Bartosz Jarosiewicz – parafia WNMP w Węgrowie, Kami Jaroszewicz – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim, Grzegorz Kopa – parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Niecieczy, Jakub Kopczyński – parafia Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, Jarosław Korczak – parafia WNMP w Węgrowie, Krzysztof Krzycki – parafia Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce, Szymon Myszkowski – parafia Chrystusa Króla w Ogrodnikach, Jakub Wierzbiński – parafia Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim.

W diecezji drohiczyńskiej organizowane są kursy przygotowujące zarówno do pełnienia funkcji ceremoniarza jak i lektora. Odbywają się naprzemiennie. W nowym roku szkolnym i akademickim planowany jest kurs lektorski.

tekst – ks. Marcin Gołębiewski
zdjęcia – al. Piotr Zdzieborski

Pierwsze spotkanie w ramach kursu ceremoniarza

Jednym z wielu znaków jedności Kościoła jest modlitwa liturgiczna, podczas której oddajemy cześć jedynemu Bogu. Język liturgii jest ludzkim językiem uwielbienia Boga – stąd należy dołożyć starań, aby go lepiej rozumieć i bieglej się nim posługiwać.

Znaczący wpływ na kształt liturgii w Kościele mają ministranci i lektorzy, którzy w duchu służby poświęcają swój czas, aby pomagać kapłanom w obrzędach liturgicznych. Dlatego w dniach 4 – 6 listopada br., Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, któremu przewodzi ks. Marcin Szymanik, zainicjowało Diecezjalny Kurs Ceremoniarza, aby służących w kościołach diecezji przygotować do wyjątkowej funkcji ceremoniarza.

Ceremoniarz w sposób szczególny odpowiada za przygotowanie i pomoc kapłanowi w liturgii, m. in. przygotowuje ministrantów młodszych czy odpowiada za porządek w trakcie liturgii.

W związku z tym, że funkcja ceremoniarza wymaga znajomości liturgii w aspekcie teoretycznym i praktycznym uczestnicy kursu brali udział w wykładach i ćwiczeniach. Wśród wykładowców znaleźli się m. in.: rektor WSD w Drohiczynie – ks. Tadeusz Syczewski. Ćwiczenia, podczas których kandydaci na ceremoniarzy uczyli się poruszać w przestrzeni liturgicznej czy przygotowywać paramenty i szaty liturgiczne prowadzili księża diakoni z WSD. Zwieńczeniem i sednem spotkania była wspólna modlitwa, której pogłębianie jest elementarnym filarem formacji ceremoniarza.

Przed kandydatami kolejne spotkania i trudy wierności Chrystusowi w codzienności.

Tekst i zdjęcia Al. Maciej Koszewski

Rekolekcje dla kandydatów do lektoratu

Ministranci przygotowujący się do pobłogosławienia do pełnienia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych w dniach 11 – 13 marca 2016 r. w Domu Miłosierdzia w Sokołowie Podlaskim. Rekolekcje prowadzili: duszpasterz ministrantów i klerycy z drohiczyńskiego seminarium: Mateusz, Patryk i Wojciech.

Rekolekcje oparte były na trzech słowach: CHCIEĆ – ZACZĄĆ – KONTYNUOWAĆ, które odzwierciedlały etapy poznawania liturgii, a przez nią Boga.

W piątkowy wieczór konferencję o Triduum Paschalnym powiedział ks. Tomasz Szmurło, wieloletni duszpasterz służby liturgicznej naszej diecezji. Przedstawił ministrantom treść i sposób przeżywania tych najważniejszych dni w oparciu o teksty liturgiczne poszczególnych dni. Dzień zakończył się nabożeństwem drogi krzyżowej.

Sobota była czasem wyjątkowo intensywnym, dzięki licznym zajęciom i ćwiczeniom. Wykłady poprowadzili profesorowie, którzy co miesiąc spotykają się z kandydatami do lektoratu: Pani Iwona Ciałkiewicz, ks. Dariusz Kucharek, a w niedzielę ks. Tadeusz Syczewski.

Uczestnicy rekolekcji mieli okazję wspólnie przygotować asystę na Mszę św. i dzięki życzliwości ks. Krzysztofa Kisielewicza uczestniczyć w parafialnym kościele Miłosierdzia Bożego w liturgii sobotniej i niedzielnej, czynnie włączając się w jej przebieg. Ministranci nie omieszkali uzyskać odpust zupełny, związany z przekroczeniem Bramy Miłosierdzia znajdującej się w tej świątyni.

Obok wymiary praktycznego, rekolekcje były czasem duchowego przygotowania do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wspólna jutrznia, konferencje, adoracja i możliwość spowiedzi św. przybliżały przyszłym lektorom duchowy wymiar ich służby.